Documentație tehnică 
 
Parametrii
Unitatea de măsură:Complet